PHP 8.1.0 Beta 1 available for testing

SplFileObject::getMaxLineLen

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7)

SplFileObject::getMaxLineLenGet maximum line length

Descrierea

public SplFileObject::getMaxLineLen ( ) : int

Gets the maximum line length as set by SplFileObject::setMaxLineLen().

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Returns the maximum line length if one has been set with SplFileObject::setMaxLineLen(), default is 0.

Exemple

Example #1 SplFileObject::getMaxLineLen() example

<?php
$file 
= new SplFileObject("file.txt");
var_dump($file->getMaxLineLen());

$file->setMaxLineLen(20);
var_dump($file->getMaxLineLen());
?>

Exemplul de mai sus va afișa ceva similar cu:

int(0)
int(20)

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top