International PHP Conference Berlin 2021

SplObjectStorage::attach

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7)

SplObjectStorage::attachAdds an object in the storage

Descrierea

public SplObjectStorage::attach ( object $object , mixed $data = null ) : void

Adds an object inside the storage, and optionally associate it to some data.

Parametri

object

The object to add.

data

The data to associate with the object.

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

Exemple

Example #1 SplObjectStorage::attach() example

<?php
$o1 
= new StdClass;
$o2 = new StdClass;
$s = new SplObjectStorage();
$s->attach($o1); // similar to $s[$o1] = NULL;
$s->attach($o2"hello"); // similar to $s[$o2] = "hello";

var_dump($s[$o1]);
var_dump($s[$o2]);

?>

Exemplul de mai sus va afișa ceva similar cu:

NULL
string(5) "hello"

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top