PHPerKaigi 2021

SplObjectStorage::offsetSet

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

SplObjectStorage::offsetSetAssociates data to an object in the storage

Descrierea

public SplObjectStorage::offsetSet ( object $object , mixed $data = null ) : void

Associate data to an object in the storage.

Notă:

SplObjectStorage::offsetSet() is an alias of SplObjectStorage::attach().

Parametri

object

The object to associate data with.

data

The data to associate with the object.

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

Exemple

Example #1 SplObjectStorage::offsetSet() example

<?php
$s 
= new SplObjectStorage;

$o1 = new StdClass;

$s->offsetSet($o1"hello"); // Similar to $s[$o1] = "hello";

var_dump($s[$o1]);
?>

Exemplul de mai sus va afișa ceva similar cu:

string(5) "hello"

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top