International PHP Conference Berlin 2021

SplObjectStorage::serialize

(PHP 5 >= 5.2.2, PHP 7)

SplObjectStorage::serializeSerializes the storage

Descrierea

public SplObjectStorage::serialize ( ) : string

Returns a string representation of the storage.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

A string representing the storage.

Exemple

Example #1 SplObjectStorage::serialize() example

<?php
$s 
= new SplObjectStorage;
$o = new StdClass;
$s[$o] = "data";

echo 
$s->serialize()."\n";
?>

Exemplul de mai sus va afișa ceva similar cu:

x:i:1;O:8:"stdClass":0:{},s:4:"data";;m:a:0:{}

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top