PHP 7.4.22 Released!

SQLite3::close

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

SQLite3::closeCloses the database connection

Descrierea

public SQLite3::close ( ) : bool

Closes the database connection.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea true în cazul succesului sau false în cazul eșecului.

Exemple

Example #1 SQLite3::close() example

<?php
$db 
= new SQLite3('mysqlitedb.db');
$db->close();
?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top