The PHP Online Conference 2021

Instalarea

The SQLite3 extension is enabled by default as of PHP 5.3.0. It's possible to disable it by using --without-sqlite3 at compile time.

Windows users must enable php_sqlite3.dll in order to use this extension. This DLL is included with Windows distributions of PHP as of PHP 5.3.0.

Notă: Additional setup on Windows as of PHP 7.4.0

Pentru ca această extensie să funcționeze, anumite fișiere DLL trebuie să fie accesibile în calea de sistem a Windows din variabila PATH. Pentru informații despre cum poate fi realizat acest lucru, accesați FAQ întitulat " Cum să adaug directorul meu PHP la variabila PATH din Windows" pentru informații despre cum să realizați aceasta. Cu toate că copierea fișierelor DLL din directorul PHP în directorul de sistem al Windows de asemenea funcționează (deoarece directorul de sistem este în mod implicit inclus în variabila PATH), acest lucru nu este recomandabil. Această extensie necesită ca următoarele fișiere să existe în calea PATH : libsqlite3.dll.

Notă:

This extension was briefly a PECL extension but that version is only recommended for experimental use.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top