PHP 7.4.24 Released!

Instalarea

Această extensie » PECL nu este încorporată în PHP.

Informație despre instalarea acestei extensii PECL poate fi găsită în capitolul manualului, întitulat Instalarea extensiilor PECL. Informații adiționale, cum ar fi lansări noi, descărcări, fișiere-sursă, informații despre persoana care întreține extensia și istoria schimbărilor poate fi localizată aici: » https://pecl.php.net/package/ssdeep.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-2
1manfactory at gmail dot com
4 years ago
How to install ssdeep for PHP

- wget http://downloads.sourceforge.net/project/ssdeep/ssdeep-2.13/ssdeep-2.13.tar.gz
- tar zxvf ssdeep-2.13.tar.gz
- cd ssdeep-2.13
- ./configure
- make
- sudo make install
- ssdeep -h # test
- sudo pecl install ssdeep
- sudo sh -c "echo 'extension=ssdeep.so' >> /etc/php5/mods-available/ssdeep.ini"
- sudo php5enmod ssdeep
- sudo service apache2 restart
To Top