PHP 7.4.25 Released!

Stomp::__construct

stomp_connect

(PECL stomp >= 0.1.0)

Stomp::__construct -- stomp_connectOpens a connection

Descrierea

Stil obiect-orientat (constructor):

public Stomp::__construct ( string $broker = ini_get("stomp.default_broker_uri") , string $username = ? , string $password = ? , array $headers = ? )

Stil procedural:

stomp_connect ( string $broker = ini_get("stomp.default_broker_uri") , string $username = ? , string $password = ? , array $headers = ? ) : resource

Opens a connection to a stomp compliant Message Broker.

Parametri

broker

The broker URI

username

The username.

password

The password.

headers

Un tablou asociativ conținând antetele suplimentare (de exemplu: receipt).

Valorile întoarse

Notă:

Poate fi specificat un antet al tranzacției, indicând faptul că confirmarea mesajului trebuie să fie parte componentă a tranzacției cu nume.

Istoricul schimbărilor

Versiune Descriere
PECL stomp 1.0.1 The headers parameter was added

Exemple

Example #1 Stil obiect-orientat

<?php

/* connection */
try {
    
$stomp = new Stomp('tcp://localhost:61613');
} catch(
StompException $e) {
    die(
'Connection failed: ' $e->getMessage());
}

/* close connection */
unset($stomp);

?>

Example #2 Stil procedural

<?php

/* connection */
$link stomp_connect('ssl://localhost:61612');

/* check connection */
if (!$link) {
    die(
'Connection failed: ' stomp_connect_error());
}

/* close connection */
stomp_close($link);

?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top