PHP 7.4.25 Released!

Instalarea

Informație despre instalarea acestei extensii PECL poate fi găsită în capitolul manualului, întitulat Instalarea extensiilor PECL. Informații adiționale, cum ar fi lansări noi, descărcări, fișiere-sursă, informații despre persoana care întreține extensia și istoria schimbărilor poate fi localizată aici: » https://pecl.php.net/package/stomp

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-25
devin
5 years ago
If you are encountering an error when building the Stomp extension:

pecl install stomp
OpenSSL install prefix (no to disable SSL support) [/usr] : /usr

configure: error: Cannot find OpenSSL's libraries
ERROR: `/var/tmp/stomp/configure --with-openssl-dir=/usr' failed

Even when openssl-devel is installed on the machine, try answering 'yes' to the openssl path prompt:

pecl install stomp
OpenSSL install prefix (no to disable SSL support) [/usr] : yes
To Top