PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

Stomp::unsubscribe

stomp_unsubscribe

(PECL stomp >= 0.1.0)

Stomp::unsubscribe -- stomp_unsubscribeRemoves an existing subscription

Descrierea

Stil obiect-orientat (method):

public Stomp::unsubscribe ( string $destination , array $headers = ? ) : bool

Stil procedural:

stomp_unsubscribe ( resource $link , string $destination , array $headers = ? ) : bool

Removes an existing subscription.

Parametri

link

Doar stilul procedural: Identificatorul legăturii stomp întors de stomp_connect().

destination

Subscription to remove.

headers

Un tablou asociativ conținând antetele suplimentare (de exemplu: receipt).

Valorile întoarse

Întoarce valoarea true în cazul succesului sau false în cazul eșecului.

Note

Sfat

Stomp este în mod inerent asincron. O comunicare sincronă poate fi implementată adăugând un antet cu confirmare. Aceasta va face ca metodele să nu întoarcă nimic până când serverul confirmă primirea mesajului sau până când se atinge limita maximă de timp pentru citire.

Exemple

See stomp_ack().

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top