Instalarea

Informație despre instalarea acestei extensii PECL poate fi găsită în capitolul manualului, întitulat Instalarea extensiilor PECL. Informații adiționale, cum ar fi lansări noi, descărcări, fișiere-sursă, informații despre persoana care întreține extensia și istoria schimbărilor poate fi localizată aici: » https://pecl.php.net/package/svm

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-2
veshraj dot joshi1 at gmail dot com
2 years ago
This is note is only for mac OSX
You need to have pear and libsvm installed first ..

brew install libsvm

sudo pecl install -f svm

now you need to edit php.ini and append
extension=svm.so

restart you php server
To Top