Mid-Atlantic Developer Conference

SWFTextField::setLineSpacing

(PHP 5 < 5.3.0, PECL ming SVN)

SWFTextField::setLineSpacingSets the line spacing of the text field

Descrierea

SWFTextField::setLineSpacing ( float $height ) : void
Avertizare

Această funcție este EXPERIMENTALĂ. Comportamentul acestei funcții, denumirea sa și orice alte aspecte documentate în privința acestei funcții pot să fie modificate fără preaviz într-o versiune viitoare a PHP. Utilizați această funcție la propriul risc.

swftextfield::setlinespacing() sets the line spacing of the text field to the height of height. Default is 40.

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top