PHP 7.4.9 Released!

SwishSearch::setLimit

(PECL swish >= 0.1.0)

SwishSearch::setLimitSet the search limits

Descrierea

SwishSearch::setLimit ( string $property , string $low , string $high ) : void
Avertizare

Această funcție este EXPERIMENTALĂ. Comportamentul acestei funcții, denumirea sa și orice alte aspecte documentate în privința acestei funcții pot să fie modificate fără preaviz într-o versiune viitoare a PHP. Utilizați această funcție la propriul risc.

Parametri

property

Search result property name.

low

The lowest value of the property.

high

The highest value of the property.

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

Erori/Excepții

Throws SwishException on error.

Exemple

Example #1 Basic SwishSearch::setLimit() example

<?php
try {

    
$swish = new Swish("index.swish-e");
    
$search $swish->prepare();

    
$results $search->execute("time");
    echo 
"First query found: "$results->hits" hits\n";

    
$i 0;
    while(
$result $results->nextResult()) {
        echo 
"Hit #", ++$i" - "$result->swishdocsize" bytes\n";
    }

    
$search->setLimit("swishdocsize""3000""6000"); //limit by document size, from 3000 to 6000 bytes
    
$results $search->execute("time");
    echo 
"Second query found: "$results->hits" hits\n";

    
$i 0;
    while(
$result $results->nextResult()) {
        echo 
"Hit #", ++$i" - "$result->swishdocsize" bytes\n";
    }

} catch (
SwishException $e) {
    echo 
$e->getMessage(), "\n";
}

?>

Exemplul de mai sus va afișa ceva similar cu:

First query found: 5 hits
Hit #1 - 4261 bytes
Hit #2 - 37937 bytes
Hit #3 - 7126 bytes
Hit #4 - 15427 bytes
Hit #5 - 4768 bytes
Second query found: 2 hits
Hit #1 - 4261 bytes
Hit #2 - 4768 bytes

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top