Swoole\Redis\Server::format

(PECL swoole >= 1.9.0)

Swoole\Redis\Server::formatDescription

Descrierea

public static Swoole\Redis\Server::format ( string $type [, string $value ] ) : ReturnType

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

type

value

Valorile întoarse

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top