Swoole\Redis\Server::setHandler

(PECL swoole >= 1.9.0)

Swoole\Redis\Server::setHandlerDescription

Descrierea

public Swoole\Redis\Server::setHandler ( string $command , string $callback [, string $number_of_string_param [, string $type_of_array_param ]] ) : ReturnType

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

command

callback

number_of_string_param

type_of_array_param

Valorile întoarse

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top