Swoole\Server\Port::__destruct

(PECL swoole >= 1.9.0)

Swoole\Server\Port::__destructDestory server port

Descrierea

public Swoole\Server\Port::__destruct ( ) : void

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top