PHP 7.4.25 Released!

Swoole\Server::getClientList

(PECL swoole >= 1.9.0)

Swoole\Server::getClientListGet all of the established connections.

Descrierea

public Swoole\Server::getClientList ( int $start_fd , int $pagesize = ? ) : array

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

start_fd

pagesize

Valorile întoarse

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top