Swoole\Server::send

(PECL swoole >= 1.9.0)

Swoole\Server::sendSend data to the client.

Descrierea

public Swoole\Server::send ( integer $fd , string $data [, integer $reactor_id ] ) : boolean

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

fd

data

reactor_id

Valorile întoarse

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top