PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

Swoole\Server::sendfile

(PECL swoole >= 1.9.0)

Swoole\Server::sendfileSend file to the connection.

Descrierea

public Swoole\Server::sendfile ( int $fd , string $filename , int $offset = ? ) : bool

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

fd

filename

offset

Valorile întoarse

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top