PHP 8.1.0 RC 2 available for testing

Swoole\Server::sendwait

(PECL swoole >= 1.9.0)

Swoole\Server::sendwaitSend data to the remote socket in the blocking way.

Descrierea

public Swoole\Server::sendwait ( int $fd , string $data ) : bool

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

fd

data

Valorile întoarse

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top