PHP Conference China 2020

Swoole\Server::task

(PECL swoole >= 1.9.0)

Swoole\Server::taskSend data to the task worker processes.

Descrierea

public Swoole\Server::task ( string $data [, integer $dst_worker_id [, callable $callback ]] ) : mixed

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

data

dst_worker_id

callback

Valorile întoarse

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top