PHP 7.4.25 Released!

Swoole\Server::taskwait

(PECL swoole >= 1.9.0)

Swoole\Server::taskwaitSend data to the task worker processes in blocking way.

Descrierea

public Swoole\Server::taskwait ( string $data , float $timeout = ? , int $worker_id = ? ) : void

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

data

timeout

worker_id

Valorile întoarse

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top