PHP 7.4.24 Released!

Configurația la rulare

Comportamentul acestor funcții este afectat de parametrii stabiliți în php.ini.

Tidy Configuration Options
Denumire Valoare implicită Poate fi modificată Jurnal al modificărilor
tidy.default_config "" PHP_INI_SYSTEM  
tidy.clean_output "0" PHP_INI_USER PHP_INI_PERDIR prior to PHP 5.4.0
Pentru mai multe detalii și definiții ale modurilor PHP_INI_* accesați Where a configuration setting may be set.

Iată o explicație pe scurt a directivelor de configurare.

tidy.default_config string

Default path for tidy config file.

tidy.clean_output bool

Turns on/off the output repairing by Tidy.

Avertizare

Do not turn on tidy.clean_output if you are generating non-html content such as dynamic images.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top