Exemple

Utilizarea de bază

Example #1 Stabilirea și obținerea perechilor cheie-valoare

<?php
$tt 
= new TokyoTyrant("localhost");
$tt->put("key""value");
echo 
$tt->get("key");
?>

Exemplul de mai sus va afișa:

value
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top