Transliterator::createFromRules

transliterator_create_from_rules

(PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PECL intl >= 2.0.0)

Transliterator::createFromRules -- transliterator_create_from_rulesCreate transliterator from rules

Descrierea

Stil obiect-orientat

public static Transliterator::createFromRules ( string $rules [, string $direction ] ) : Transliterator

Stil procedural

transliterator_create_from_rules ( string $id [, int $direction ] ) : Transliterator

Creates a Transliterator from rules.

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

rules

The rules.

direction

The direction, defaults to >Transliterator::FORWARD. May also be set to Transliterator::REVERSE.

Valorile întoarse

Returns a Transliterator object on success, or NULL on failure.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top