Transliterator::listIDs

transliterator_list_ids

(PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PECL intl >= 2.0.0)

Transliterator::listIDs -- transliterator_list_idsGet transliterator IDs

Descrierea

Stil obiect-orientat

public static Transliterator::listIDs ( void ) : array

Stil procedural

transliterator_list_ids ( void ) : array

Returns an array with the registered transliterator IDs.

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

An array of registered transliterator IDs on success, sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top