PHP 8.1.0 Alpha 1 available for testing

Domeniul Internet: TCP, UDP, SSL și TLS

ssl://, tls://, sslv2:// & sslv3://.

Notă: Dacă nu este specificat un transport se va considera implicit tcp://.

 • 127.0.0.1
 • fe80::1
 • www.example.com
 • tcp://127.0.0.1
 • tcp://fe80::1
 • tcp://www.example.com
 • udp://www.example.com
 • ssl://www.example.com
 • sslv2://www.example.com
 • sslv3://www.example.com
 • tls://www.example.com

Socket-urile din domeniul Internet necesită și un număr al portului suplimentar la adresa destinației. În cazul fsockopen() acesta este specificat în al doilea parametru și de aceea nu are vre-un impact asupra formatului adresei URL a transportului. Însă în cazul stream_socket_client() și a altor funcții asociate, ca și în cazul URL-urilor tradiționale, numărul portului este specificat în calitate de sufix al URL-ului de transport separat prin două puncte.

 • tcp://127.0.0.1:80
 • tcp://[fe80::1]:80
 • tcp://www.example.com:80

Notă: Adresa numerică IPv6 cu numerele porturilor
Observați al doilea exemplu de mai sus. În timp ce adresele IPv4 și denumirile gazdelor rămân neschimbate, cu excepția adăugării a două puncte și a numărului portului, adresele IPv6 sunt înconjurate de paranteze pătrate: [fe80::1]. Aceasta se face pentru a face distincție între două puncte ce se utilizează la scrierea adresei IPv6 și două puncte ce separă numărul portului.

Transporturile ssl:// și tls:// (disponibile doar atunci când susținerea openssl este compilată în PHP) sunt niște extensii ale transportului tcp:// care oferă criptare SSL.

ssl:// va încerca să negocieze o conexiune SSL V2, sau SSL V3 în dependență de capacitățile și configurările gazdei îndepărtate. sslv2:// și sslv3:// va selecta protocolul SSL V2 sau SSL V3 în mod explicit.

add a note add a note

User Contributed Notes 4 notes

up
17
christian at lantian dot eu
7 years ago
@pablo dot livardo  :  I think that the problem you found is caused by the difference between the client/server encryption methods used.

The 465 port is used for SMTPS, and the server starts the encryption immediately it receives your connection. So, your code will work.

The 587 port is used for Submission (MSA or Mail Submission Agent) which works like the port 25. The server accepts your connection and doesn't activate the encryption. If you want an encrypted connection on the port 587, you must connect on it without encryption, you must start to dialog with the server (with EHLO) and after that you must ask the server to start the encrypted connection using the STARTTLS command. The server starts the encryption and now you can start as well the encryption on your client.

So, in few words, you can not use :

<?php $fp = fsockopen("tls://mail.example.com", 587, $errno, $errstr);  ?> 

but you can use:

<?php $fp = stream_socket_client("mail.example.com:587", $errno, $errstr); ?> 

and after you send the STARTTLS command, you can enable the crypto:

<?php stream_socket_enable_crypto($fp, true, STREAM_CRYPTO_METHOD_SSLv23_CLIENT); ?>

P.S. My previous note on this page was totally wrong, so I ask the php.net admin to remove it.

:)
up
7
stefan at example dot com
10 years ago
Actually, PHP is very able to start with an unencrypted connection and then switch to an encrypted one - refer to http://php.net/stream_socket_enable_crypto .
up
-10
christian at lantian dot eu
7 years ago
@pablo dot livardo  :  I think that the problem you found is caused by the difference between the client/server encryption methods used.

You tried to access the port 587 using TLS encryption, but the server uses the SSLv3 encryption on this port.

You can communicate with the Google server on port 465 because on this port the communication is encrypted using TLS and your client is configured to recognize the TLS.

So, if you want to connect on the Google server over the port 587, you simply must write:

<?php
$fp
= fsockopen("ssl://mail.example.com", 587, $errno, $errstr);
?>

instead of:

<?php
$fp
= fsockopen("tls://mail.example.com", 587, $errno, $errstr);
?>

:)
up
-12
pablo dot livardo at gmail dot com
11 years ago
I've been having a problem with a TLS connection.

<?php
$fp
= fsockopen("tls://mail.example.com", 587, $errno, $errstr);
?>

Which gives me an error of:

SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:1408F10B:SSL routines:SSL3_GET_RECORD:wrong version number

I believe this is caused by PHP not being able to start with an unencrypted connection and then switch to encryption even though the functionality is built into OpenSSL.

For Google Mail users you can avoid this by using port 465 instead of 587.
To Top