PHP 8.1.0 Beta 1 available for testing

Lista transporturilor prin socket-e susținute

Cuprins

În continuare urmează lista diferitor transporturi prin socket-e în stil de URL pe care PHP le are încorporate, ce pot fi utilizate cu funcții de socket bazate pe fluxuri cum ar fi fsockopen() și stream_socket_client(). Aceste transporturi nu se referă la Extensiile de socket-uri.

Pentru a vedea lista transporturilor instalate în versiunea dumneavoastră a PHP utilizați stream_get_transports().

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top