PHP 8.1.0 RC 2 available for testing

UConverter::convert

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PECL >= 3.0.0a1)

UConverter::convertConvert string from one charset to another

Descrierea

public UConverter::convert ( string $str , bool $reverse = ? ) : string

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

str

reverse

Valorile întoarse

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top