PHP 8.1.0 RC 2 available for testing

UConverter::getAliases

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PECL >= 3.0.0a1)

UConverter::getAliasesGet the aliases of the given name

Descrierea

public static UConverter::getAliases ( string $name ) : array

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

name

Valorile întoarse

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top