PHP 8.1.0 RC 2 available for testing

UConverter::getErrorCode

intl_get_error_code

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PECL >= 3.0.0a1)

UConverter::getErrorCode -- intl_get_error_codeGet last error code on the object

Descrierea

public UConverter::getErrorCode ( ) : int

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top