PHP 7.4.24 Released!

UConverter::getStandards

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PECL >= 3.0.0a1)

UConverter::getStandardsGet standards associated to converter names

Descrierea

public static UConverter::getStandards ( ) : array

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top