PHP 8.1.0 RC 2 available for testing

UConverter::setSourceEncoding

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PECL >= 3.0.0a1)

UConverter::setSourceEncodingSet the source encoding

Descrierea

public UConverter::setSourceEncoding ( string $encoding ) : void

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

encoding

Valorile întoarse

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top