PHP 8.0.0 Beta 4 available for testing

UI\Draw\Brush\Gradient::delStop

(UI 2.0.0)

UI\Draw\Brush\Gradient::delStopStop Manipulation

Descrierea

public UI\Draw\Brush\Gradient::delStop ( int $index ) : int

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

index

Valorile întoarse

Total number of stops

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top