International PHP Conference Munich 2021

Sfaturi

Pentru a scrie cod-sursă valid în viitor se recomandă să nu plasați multe variabile, funcții sau clase în spațiul de nume global. Aceasta va preveni conflictele de nume cu codul părților terțe, precum și posibile adăugări viitoare la limbă.

O metodă răspândită de a evita conflictele de nume ale funcțiilor și claselor este de a le adăuga la spațiul lor de nume (namespace) dedicat.

<?php

namespace MyProject;

function 
my_function() {
    return 
true;
}

\
MyProject\my_function();

Totuși este nevoie să urmăriți spațiile de nume deja utilizate, dar odată ce decideți asupra unui spațiu de nume pe care îl veți utiliza, puteți adăuga la el toate clasaele și funcțiile fără să vă mai gândiți la conflicte.

Se consideră o practică bună limitarea numărului de variabile adăugate la circumstanța globală (global scope) pentru a preveni conflictele de nume cu codul părților terțe.

Notă: Circumstanțele variabilelor

Datorită regulilor de atribuire a circumstanțelor în PHP variabilele definite în interiorul funcțiilor și metodelor nu se află în circumstanța globală și deci nu pot conflicta cu alte variabile definite în circumstanța globală.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top