PHP 8.1.0 RC 2 available for testing

Configurația la rulare

Comportamentul acestor funcții este afectat de parametrii stabiliți în php.ini.

V8js Opțiuni de configurare pentru
Denumire Valoare implicită Poate fi modificată Jurnal al modificărilor
v8js.max_disposed_contexts 25 PHP_INI_ALL
v8js.flags   PHP_INI_ALL

Iată o explicație pe scurt a directivelor de configurare.

v8js.max_disposed_contexts integer

Stabilește limita contextelor disponibilizate înainte de a forța V8 să curețe gunoiul.

v8js.flags string

Stabilește fanioanele din linia de comandă a V8. Lista fanioanelor disponibile poate fi obținută în regimul CLI stabilind parametrul la valoarea --help. De exemplu:

$ php -r 'ini_set("v8js.flags", "--help"); new V8Js;' | less

Notă:

Pentru ca aceste fanioane să fie efective în timpul rulării, apelul ini_set() trebuie efectuat înainte ca obiectele V8Js să fie instanțiate!

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top