PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

Exemple wddx

Toate funcțiile care serializează variabile utilizează primul element din array pentru a determina dacă array-ul trebuie serializat într-un array, sau într-o structură. Dacă primul element are o cheie-string, atunci el este serializat într-o structură, în caz contrar, într-un array.

Example #1 Serializarea unei singure valori cu WDDX

<?php
echo wddx_serialize_value("PHP to WDDX packet example""PHP packet");
?>

Acest exemplu va produce:

<wddxPacket version='1.0'><header comment='PHP packet'/><data>
<string>PHP to WDDX packet example</string></data></wddxPacket>

Example #2 Utilizarea pachetelor incrementale cu WDDX

<?php
$pi 
3.1415926;
$packet_id wddx_packet_start("PHP");
wddx_add_vars($packet_id"pi");

/* Suppose $cities came from database */
$cities = array("Austin""Novato""Seattle");
wddx_add_vars($packet_id"cities");

$packet wddx_packet_end($packet_id);
echo 
$packet;
?>

Acest exemplu va produce:

<wddxPacket version='1.0'><header comment='PHP'/><data><struct>
<var name='pi'><number>3.1415926</number></var><var name='cities'>
<array length='3'><string>Austin</string><string>Novato</string>
<string>Seattle</string></array></var></struct></data></wddxPacket>

Notă:

Dacă doriți să serializați caractere non-ASCII, trebuie mai întâi să convertiți datele dumneavoastră în UTF-8 (vezi utf8_encode() și iconv()).

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top