PHP 7.4.25 Released!

Instalarea

PHP 7.4

Această extensie a fost transferată în repozitoriul » PECL și nu mai este furnizată împreună cu PHP începând cu versiunea 7.4.0

Informație despre instalarea acestei extensii PECL poate fi găsită în capitolul manualului, întitulat Instalarea extensiilor PECL. Informații adiționale, cum ar fi lansări noi, descărcări, fișiere-sursă, informații despre persoana care întreține extensia și istoria schimbărilor poate fi localizată aici: » https://pecl.php.net/package/wddx.

PHP < 7.4

După instalarea bibliotecii necesare expat compilați PHP cu opțiunea --enable-wddx și utilizați opțiunea --with-libexpat-dir pentru expat.

Versiunea PHP pentru Windows susține implicit această extensie. Nu este nevoie să încărcați extensii suplimentare pentru a putea utiliza aceste funcții.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top