PHP 7.4.3 released

Instalarea

Informație despre instalarea acestei extensii PECL poate fi găsită în capitolul manualului, întitulat Instalarea extensiilor PECL. Informații adiționale, cum ar fi lansări noi, descărcări, fișiere-sursă, informații despre persoana care întreține extensia și istoria schimbărilor poate fi localizată aici: » https://pecl.php.net/package/win32service

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
1
alphp
3 years ago
Para actualizar esta extensión a PHP-7 se está trabajando en https://github.com/win32service/win32service
Ya ha disponibles algunos binarios para poder probar.

To update this extension to PHP-7 is working at https://github.com/win32service/win32service
Some binaries have already been available for testing.
To Top