PHP 7.3.14 Released

XMLReader::close

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7)

XMLReader::closeClose the XMLReader input

Descrierea

public XMLReader::close ( void ) : bool

Closes the input the XMLReader object is currently parsing.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top