XMLReader::getParserProperty

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7)

XMLReader::getParserProperty Indicates if specified property has been set

Descrierea

public XMLReader::getParserProperty ( int $property ) : bool

Indicates if specified property has been set.

Parametri

property

One of the parser option constants.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea true în cazul succesului sau false în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top