PHP Conference China 2020

XMLReader::moveToFirstAttribute

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7)

XMLReader::moveToFirstAttributePosition cursor on the first Attribute

Descrierea

public XMLReader::moveToFirstAttribute ( void ) : bool

Moves cursor to the first Attribute.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top