PHP 8.0.3 Released!

XMLReader::moveToNextAttribute

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7)

XMLReader::moveToNextAttributePosition cursor on the next Attribute

Descrierea

public XMLReader::moveToNextAttribute ( ) : bool

Moves cursor to the next Attribute if positioned on an Attribute or moves to first attribute if positioned on an Element.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea true în cazul succesului sau false în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top