XSLTProcessor::hasExsltSupport

(PHP 5 >= 5.0.4, PHP 7)

XSLTProcessor::hasExsltSupportDetermine if PHP has EXSLT support

Descrierea

public XSLTProcessor::hasExsltSupport ( ) : bool

This method determines if PHP was built with the » EXSLT library.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea true în cazul succesului sau false în cazul eșecului.

Exemple

Example #1 Testing EXSLT support

<?php

$proc 
= new XSLTProcessor;
if (!
$proc->hasExsltSupport()) {
    die(
'EXSLT support not available');
}

// do EXSLT stuff here ..

?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top