ZipArchive::unchangeName

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PECL zip >= 1.5.0)

ZipArchive::unchangeNameRevert all changes done to an entry with the given name

Descrierea

public ZipArchive::unchangeName ( string $name ) : bool

Revert all changes done to an entry.

Parametri

name

Name of the entry.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea true în cazul succesului sau false în cazul eșecului.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top