PHP 8.1.0 Alpha 1 available for testing

Necesități

Extensia ZMQ necesită 0MQ de versiunea 2.0.7 sau ulterioară. 0MQ poate fi obținut la adresa » http://zeromq.org/area:download.

Instalarea

Informație despre instalarea acestei extensii PECL poate fi găsită în capitolul manualului, întitulat Instalarea extensiilor PECL. Informații adiționale, cum ar fi lansări noi, descărcări, fișiere-sursă, informații despre persoana care întreține extensia și istoria schimbărilor poate fi localizată aici: » https://pecl.php.net/package/zmq

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top