Çalışma Anı Yapılandırması

Bu işlevlerin davranışı php.ini içindeki ayarlardan etkilenir.

APD Yapılandırma Seçenekleri
İsim Öntanımlı Değişlik Yeri Sürüm Bilgisi
apd.dumpdir NULL PHP_INI_ALL  
apd.statement_tracing "0" PHP_INI_ALL 0.9'dan beri kullanılabilmektedir.
PHP_INI_* kiplerinin tanımları ve ayrıntılı açıklamaları için Yapılandırma ayarlarının yeri bölümüne bakınız.

Yapılandırma yönergelerinin kısa açıklamalarını aşağıda bulabilirsiniz.

apd.dumpdir string

APD'nin profil döküm dosyalarını yazacağı dizini belirler. Dizini bir mutlak yol olarak belirtebileceğiniz gibi bir göreli yol olarak da belirtebilirsiniz.

apd_set_pprof_trace() işlevine değiştirge olarak farklı bir dizin belirtebilirsiniz.

apd.statement_tracing boolean

Satır satır izleme yapılıp yapılmayacağı belirtilir. Bu yönergeye 'On' (1) değeri atarsanız uygulamanızın başarısı bundan etkilenecektir.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top