Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında devingen olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

CLASSKIT_ACC_PRIVATE (int)
Yöntemi private olarak işaretler.
CLASSKIT_ACC_PROTECTED (int)
Yöntemi protected olarak işaretler.
CLASSKIT_ACC_PUBLIC (int)
Yöntemi public olarak işaretler.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top