PHP 7.4.0RC2 Released!

Özkaynak Türleri

CrackLib eklentisi crack_opendict() işlevi tarafından döndürülen bir sözlük özkaynağı tanıtıcısına sahiptir.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top