PHP 7.4.0RC6 Released!

CURLFile::__wakeup

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7)

CURLFile::__wakeupUnserialization handler

Açıklama

public CURLFile::__wakeup ( void ) : void

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Hatalar/İstisnalar

CURLFile is not serializable.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top